Veligheidsprotocollen

Vrijwilligers, stagiaires en medewerkers van DBS vallen onder de koepelorganisatie Stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN). In het kader van veiligheid en bescherming heeft DBWN diverse protocollen ontwikkeld waar je als vrijwilliger een beroep op kunt doen.

  • Ten eerste is er de folder Gewenst Gedrag, met gedragscodes en regels voor stagiaires en vrijwilligers van projecten vallend onder de koepel DBWN.
  • Indien er sprake is van een conflict of probleem (Grensoverschrijdend gedrag) waar je als vrijwilliger binnen de organisatie van Don Bosco Amsterdam (via projectcoördinator of bestuur) zelf niet uit de voeten kan, kun je ten allen tijde beroep doen op de het protocol Grensoverschrijdend Gedrag van DBWN. Je kunt DBWN schriftelijk of via de mail benaderen.Vertrouwenscommissie DBWN
    Pomphulweg 106
    7346 AN Hoog Soeren
    vertrouwenscommissiedbwn@donbosco.nlMocht je in beide vorige opties geen bevredigend gehoor vinden, kun je tenslotte schriftelijk een klacht indienen bij de provinciale Klachtencommissie.

Provinciale Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen
Spectrum, partner met elan
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem

Folder gewenst gedrag werkstagiair

Folder gewenst gedrag jongeren

Protocol grensoverschrijdend gedrag