top of page

STRAATVISIE

METHODIEK

Het doel van ons project is de maatschappelijke participatie van dak- of thuisloze jongvolwassenen en (alleenstaande) jonge moeders en vaders te bevorderen en hun sociaal netwerk te versterken. Om hen op een speelde positieve manier te verbinden met zichzelf, leeftijdsgenoten en omgeving. Om met hen een podium te creëren waar er ruimte is voor het delen van hun visie en om op deze manier bij te dragen aan een maatschappij waar zij graag in leven.

De werkwijze van Straatvisie is een mengelmoes van verschillende evidence-based methodieken en werkwijzen. De filosofie achter onze aanpak is gebaseerd op het Preventief Pedagogisch Systeem van Giovanni Don Bosco, een Italiaanse katholieke priester (1815-1888) uit Noord Italië. Deze filosofie gaat uit van vier metaforen:

De huiskamer staat voor gastvrijheid en gelijkwaardigheid,

De speelplaats biedt verbinding op basis van ontspanning, humor en plezier,
De school stimuleert en versterkt talent en vaardigheden,
De zin-plek biedt ruimte voor innerlijke verdieping en uitwisseling.

219111847_4471934309535264_7307407688566

FINANCIËN

De activiteiten zijn onderverdeel in drie fasen: DO - LEARN - SPEAK. Met deze kaders zorgen we voor een gestructureerde aanpak en een gelijkwaardige verdeling van onze inzet. Laagdrempelige (groeps-)activiteiten zorgen voor ontspanning en ontmoeting. Workshops en training bieden groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Momenten van inspraak zetten de jongeren in hun kracht en bieden hen de mogelijkheid actief bij te dragen aan veranderingen die zij in de maatschappij willen zien.

Straatvisie ontvangt structurele bijdragen voor onder andere exploitatie en personele lasten van Don Bosco Werken Nederland, koepelorganisatie van Don Bosco projecten verspreid over het land.

Ook ontvangt Straatvisie subsidie van de gemeente Amsterdam voor ambulante begeleiding en dienstverlening van onze doelgroep. De gemeente steunt het Straatvisie project al meerdere jaren.

Naast onze gemeentelijke subsidie ontvangt Straatvisie financiële ondersteuning vanuit het Kansfonds, ter bevordering van de belangenbehartiging van dak- of thuisloze jongeren in Amsterdam. Een deel van deze bijdrage investeren wij in coalitie SamenThuis2030, waar wij als partner onderdeel van uitmaken. Dit is een coalitie die zich inzet voor volledige uitbanning van dak- of thuisloosheid onder jongeren.

Afsluitend dragen sponsoren (bedrijven en maatschappelijke organisaties) regelmatig bij 'in natura', in de context van concrete activiteiten (toegangskaartjes, sportkleding, etc.). Tevens ontvangt onze stichting donaties van particulieren. Don Bosco Amsterdam beschikt over een ANBI-status.

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2020

Jaarrekening project 2021

ORGANISATIE

Don Bosco Straatvisie is onderdeel van stichting Don Bosco Amsterdam. Onze stichting is verbonden met de landelijke koepel Don Bosco Werken Nederland (DBWN), en maakt deel uit van de wereldwijde Don Bosco organisatie, die zich in navolging van Don Bosco (1815-1888) inzet voor kansarme jongeren wereldwijd.

Straatvisie houdt kantoor in het Don Bosco Huis aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. De stichting werkt vanuit de methodiek van Don Bosco, en is zelf neutraal en open voor iedereen, ongeacht (religieuze) achtergrond. De jongeren en jonge ouders zijn altijd welkom om op eigen wijze bij te dragen aan de activiteiten en projecten van Straatvisie. Voor iedereen geldt dat deelname altijd op vrijwillige basis is, waardoor er geen verschil wordt gemaakt tussen vrijwilligers en doelgroep.

bottom of page