top of page

PROJECTGROEP

Wij zijn van mening dat stemgeving een cruciaal onderdeel is (en moet zijn) van het uitbannen van dak- of thuisloosheid. Het bieden van een platform om ervaringskennis te delen en daarbij gehoord te worden door hulpverleners en politici is enorm empowering en bevorderd het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn en het algehele zelfbeeld.

 

Bij Straatvisie gaan jongeren en vrijwilligers in werkgroepen -in opdracht van, of op eigen initiatief- meedenken over inspraakbevordering en praten over onderwerpen die spelen binnen het opvangcircuit, zoals (problemen rond) huisvesting, zorgaanbod, financiën etc. De groepen gaan in een aantal weken actief aan de slag met het onderwerp waaruit dan een advies of aanbeveling komt. De groepen kunnen rekenen op ondersteunende begeleiding en waar nodig trainingen.


Naast de georganiseerde activiteiten van Straatvisie doen deze projectgroepen onder begeleiding van een projectcoördinator actief mee aan debatten, conferenties en andere belangrijke bijeenkomsten die betrekking hebben op trends rond participatie. Jongeren, jonge moeders en vaders krijgen via deze projectgroepen de kans om naar buiten te treden en hun verhaal te doen. Het is tevens een leerzame gelegenheid om andere jongeren, organisaties en politici te ontmoeten en een netwerk op te bouwen.

218639852_4474385125956849_3887274601515782183_n.jpg
bottom of page