top of page

EEN STEM VOOR ALLE JONGEREN

DON BOSCO STRAATVISIE

Arrow Down
AANPAK

AANPAK

Wij willen een wereld waarin er prioriteit word gegeven aan jongeren dak- of thuisloosheid. Een wereld waar jongeren volledig zichzelf mogen en kunnen zijn. Een wereld waar dak- of thuisloze jongeren niet meer gestigmatiseerd worden en waar ze betrokken worden bij het vinden van oplossingen. En uiteindelijk een wereld zonder dak- of thuisloze jongeren!

Bij Straatvisie creëren wij een positief sociaal netwerk voor dak- of thuisloze jongeren en jonge ouders in Amsterdam. Wij geloven dat een positief sociaal netwerk van essentieel belang is voor jongvolwassenen om zich in al hun potentieel te ontwikkelen. Deze verbinding empowered jongeren en jonge ouders in het ontwikkelen en benutten van hun eigen talenten, met de mogelijkheden om er te zijn, te leren en te spiegelen.

"Jullie zien ons echt en raken de jongeren in hun ziel"
D. (jongere)

Wij werken vanuit een gelijkwaardig dialoog, gericht op zelfontwikkeling en groei gebaseerd op de behoeften van jongeren. Centraal hierbij is de aanwezigheid, vanuit de presentiebenadering naast de doelgroep staan. Waarbij wij de jongeren versterken en ondersteunen in hun leefwereld, door vrijheden, kansen of mogelijkheden te creëren zodat zij het leven leiden dat zij zelf willen leiden.

OVER ONS
Skateboard Ollie

OVER ONS

Don Bosco Straatvisie (Straatvisie) is een informele aanbieder in het netwerk van de Maatschappelijke Opvang Jeugd (MOJ) Amsterdam. Een organisatie met een activiteitenaanbod gericht op sociale activering, maatschappelijke participatie, netwerkversterking en inspraak bevordering met en voor kwetsbare jongeren en jonge ouders in Amsterdam, uitgevoerd en vormgegeven door vrijwillige leeftijdsgenoten.

Wij willen dak- of thuisloze jongeren en jonge ouders in Amsterdam samen brengen met leeftijdsgenoten die maatschappelijk betrokken willen zijn. Door het organiseren van momenten van ontmoeting en uitwisseling in een ontspannen situatie, ontstaat er een gelijkwaardige relatie. Dit biedt ruimte en mogelijkheden waarbinnen jonge Amsterdammers iets voor elkaar kunnen betekenen en de vrijheid ervaren om hun eigen vermogens en talenten te ontdekken.

AANBOD

AANBOD

GROEPSACTIVITEIT

Klik op de

afbeelding

TEMP GROEPS 2.jpeg

HUISKAMER

TEMP HK 1.jpeg

PROJECTGROEP

TEMP Gamestate.jpeg

HET TEAM

Foto Jim 1.jpeg

JIM

Het behouden van overzicht, ondersteuning van het team en algemene gezondheid van het project. Jim is de algemeen coördinator van Don Bosco Straatvisie en daarmee eindverantwoordelijke van het project.

Naast het fungeren als primair aanspreekpunt overziet Jim de subsidie- en fondsenwerving en onderhoud in de (financiële) administratie van het project.

Foto Rheebana 1.jpg

RHEEBANA

Wekelijks in contact met de jongeren en jonge ouders, in verbinding met hun behoeften en wensen en deze omzetten in geweldige activiteiten.

Rheebana vervult de functie van projectcoördinator bij Straatvisie. Zij is verantwoordelijk voor alle groeps- en huiskameractiviteiten van het project. Ook overziet zij de werving, training en begeleiding van al onze vrijwilligers.

Foto Linda 1.jpg

LINDA

Zicht op de onderliggende maatschappij-brede problematiek, het verzamelen en concretiseren van de stem van de jongeren en dit vertolken richting hulpverleners en beleidsmakers.

Linda vervult de functie van projectcoördinator binnen ons project. Zij is verantwoordelijk voor de werving, training en begeleiding van onze stagiaires. Ook organiseert zij onze inspraakavonden en vertegenwoordigd zij ons binnen coalitie SamenThuis2030.

CONTACT

CONTACT

Kom je langs?

Admiraal de Ruijterweg 408,
1055 ND Amsterdam

 

info@dbstraatvisie.nl

Tel: 020 675 3159

Join ons!

Wil je ons komen ondersteunen? Ieder jaar heeft Straatvisie vele stagiaire en vrijwilligers plekken beschikbaar! Bel, mail, app of DM ons vandaag nog!

Wist je dat wij ook snel via insta DM reageren?

bottom of page